A27 hoeft voorlopig niet breder

Uitstel van de verbreding A27/A12 bij de Ring Utrecht verhoogt de maatschappelijke welvaart. Verbreding van de weg rendeert pas als het fileprobleem rondom Utrecht aanzienlijk verergert. Verder blijkt dat een aantal jaren uitstel relatief weinig kost. Dit pleit voor uitstel van de beslissing over de voorgestelde verbreding van snelwegen van de Ring Utrecht, zo concludeert het Centraal Planbureau (CPB) in de cpb-notitie-second-opinion-mkba-ring-utrecht.