Aanpak overstroomde souterrains

De gemeente onderneemt actie tegen de waterproblematiek n.a.v. de grote wateroverlast vorig jaar zomer. Er is een projectleider aangesteld, Marius Palsma, die de communicatie en coördinatie regelt. Ingenieursbedrijf Wareco is bezig met een uitgebreide steekproef in verschillende woningen. Belangrijk is dat gemeente en bewoners samen maatregelen treffen, want acties los van elkaar lossen de problematiek niet op. Op bijgevoegd kaartje blijkt wie er al eerder heeft gereageerd richting de gemeente: wateroverlast overzicht huizen. Staat jouw huis er niet bij: neem dan contact op met de gemeente.