Aanschaf zonnepanelen

Een aantal buurtbewoners wil opnieuw overgaan tot gezamenlijk aanschaf van zonnepanelen. Daarom is er op vrijdag 1 maart een informatiebijeenkomst. Daar bekijken we of er voldoende belangstelling is.

Twee jaar geleden zijn tien huizen in onze buurt van zonnepanelen voorzien. De installaties die toen zijn geplaatst, werken prima. De deelnemers hebben een flinke vermindering van het elektriciteitsverbruik bij hun leverancier genoten en hebben met elkaar 13.000 kilo CO2-uitstoot bespaard.

De prijzen van zonnepanelen zijn inmiddels flink gedaald. Daarmee is de aanschaf van panelen een stuk aantrekkelijker geworden. Daarnaast is er op dit moment zowel een gemeentelijke als een rijkssubsidie op de aanschaf van de panelen. Voor de gemeentelijke subsidie is het noodzakelijk dat er tenminste vijf bewoners tegelijk tot aanschaf overgaan. Aanschaf en installatie van de zonnepanelen gaat eenvoudiger en sneller.

Aanmelden bij Marinus Jan Veltman: mjv@ledexpert.nl

Agenda informatiebijeenkomst

1 maart 2013, aanvang 20:00, BB25, bij Marinusjan

  1. Ervaringen met de geïnstalleerde panelen (Marinus Jan Veltman en Peter van der Salm)
  2. Uitleg over plaatsing door Energie U (Hans Botman)
  3. Inventarisatie en vorming projectgroep
  4. afspraken maken om bij daglicht de installatie op het dak te bezichtigen