AED in de buurt

Op uitnodiging van de Bond van Nederlandse Predikanten (BNP) volgden enkele buurtbewoners onlangs een AED/Reanimatie-cursus voor onze buurt.
Mocht iemand in de buurt niet meer ademen en 112 is gebeld, dan worden deze buurtbewoners automatisch gebeld om de buurt-AED op te halen en
naar de locatie gestuurd waar het ‘slachtoffer’ zich bevindt. Zij kunnen dan reanimeren en de AED aansluiten totdat de hulpdiensten ter plaatse zijn.
Het apparaat analyseert zelf of een stroomstoot voor het hart nodig is. De AED hangt aan de zijkant van het BNP-pand CH 2 en is tegen diefstal beveiligd
met een code. Dit AED systeem van de Hartstichting wordt door heel Nederland opgezet. 
De overlevingskans van ‘slachtoffers’ wordt hierdoor aanzienlijk vergroot.

Buurtbewoners en medewerkers van de BNP volgden met succes de AED cursus.
Dank aan de BNP!