Autodelen met de buren

Buurtcomité Nova Zembla organiseert op donderdagavond 27 juni een avond over buurtmobiliteit. Daarbij worden auto’s, scooters, e-bikes en andere vervoermiddelen gezamenlijk door buurtbewoners gebruikt. Dat bespaart kosten en ruimte en toch kan iedereen zich verplaatsen op de momenten en de wijze waarop hij wil. Douwe Wielenga van Natuur- en Milieufederatie Utrecht (NMU) vertelt iets over de mogelijkheden en we peilen het enthousiasme om dit idee verder uit te werken. De avond begint om half negen en wordt gehouden aan de Willem Barenstzstraat 59. Lees hier verder. Na afloop schenkt het buurtcomité een borrel. Graag vooraf aanmelden via hans.vanengelenburg@kpnmail.nl.