Berichten uit de Groengroep NovaZembla

In deze update 4 onderwerpen:

1. geveltuintjes
2. buurtlezing
3. in memoriam: Jeanne Vroman
4. hulp gezocht voor de rozenborder

1) Geveltuintjes

Binnenkort is het ‘geveltuinenburendag’. Het zou superleuk zijn om mee te doen maar vanaf
december 2021 gaan onze straten weer op de schop en zouden al die tuintjes erg te lijden hebben.

WE DOEN HET DAAROM ANDERS:

 • Tijdens de herbestrating worden (indien men dat wil) geveltuinen aangelegd door de aannemer.
  Dit is een mooie oplossing. De aannemer is dan toch bezig met de stoepen en kan eenvoudig een geveltuin aanleggen: opsluitbanden gebruiken, aansluitende tegels en goede grond in de geveltuin.
 • Let op: belangrijk is dat er op de stoep een loopruimte overblijft van minimaal 1,20 meter (dat is zonder stoeprand). De geveltuin mag maximaal 60 centimeter diep zijn (2 stoeptegels).
  Aandachtspunt is dat de stoepen in enkele straten al smal zijn, en in de nieuwe situatie nog smaller worden. Vooral het noordelijk deel van de Willem Barentszstraat is aan de smalle kant. Zie de tekeningen op de Waterproof site van de gemeente.
 • Er volgt nog nadere instructie van de gemeente wat betreft de informatie die de aannemer nodig heeft van de bewoners om de geveltuintjes aan te leggen.

2) Buurtlezing over het groenplan

Vind je meer groen, geveltuintjes, groen langs je muur, beplante boomspiegels, een bijenlint, klimaat-adaptief groen, en sowieso meer groen in de buurt belangrijk?
Kom dan naar de buurtlezing op 5 november om 19.30 uur. Locatie (coronaproof) wordt nog bekend gemaakt.

We praten je bij over:

 • het groenplan NovaZembla dat we hebben ingediend bij de gemeente: uitgangspunten, de samenwerking met Gerdien Griffioen (tuinadviseur) én met de gemeente; de plannen en fasering. We zijn de afgelopen weken huis langs huis gegaan om hiervoor handtekeningen te verzamelen en we hebben veel (193) handtekeningen en enthousiaste reacties gekregen!
 • je krijgt veel te horen over planten die het wel of niet goed doen, en hoe we ze laten groeien en bloeien,
 • wat jij zelf kunt doen en hoe we het plan samen dat gaan uitvoeren,
 • de geveltuintjes (wat doet gemeente, wat doen bewoners zelf),
 • hoe helpen we elkaar en houden we het groen,
 • onze verder plannen,
 • overige vragen.

Kom meedoen. Kom bijpraten. Laat je inspireren.
Graag opgeven: Inavanbeek@ziggo.nl

3) We gaan je missen: in memoriam Jeanne Vroman

Deze zomer overleed onverwacht Jeanne Vroman. Zij heeft zo’n beetje altijd meegedraaid in de groep die het groen in de buurt bijhoudt. Eerst met Corrie Buschman en Guusje van Vollenhoven, en later met Petra van ‘t Hooft, was ze bijna wekelijks aan het wieden in de rozenborder langs het spoor.

Ze hielp ook altijd in herfst en voorjaar met plantjes en bloembolletjes poten in de rozenborder en de bloembakken en boomcirkels op het Nova Zembla pleintje. Petra herinnert zich vooral de mooie gesprekken tijdens het wieden. Later stak Jeanne ook tijd in de Voorveldse Polder. Samen met Ton, haar man, onderhield ze het fruitveldje.

Jeanne deed na haar pensioen vrijwilligerswerk in het antroposofische verpleeghuis Leendert Meeshuis in Bilthoven. Ze was een betrokken, vriendelijk en zachtmoedig mens met veel gevoel voor ouderen. Ze hield van natuur en mensen en poezen. Zij was bijzonder! Wij missen haar en wensen Ton sterkte.

Namens de groengroep, Guusje van Vollenhoven, Petra ’t Hooft en Louise Boelens.

4) Gezocht: hulp in de Rozenborder

Het aanleggen en onderhouden van het meeste groen in de buurt ligt stil tot na de herinrichting. De rozenborder langs het spoor blijft echter ongemoeid. Als je er langsfietst zie je hoe mooi ie er bij staat. Met name het wieden is best veel werk. Wie kan af en toe een handje helpen?

Graag contact opnemen met Petra van ’t Hooft E: petra.vt.hooft@gmail.com

2021 SEP Berichten Groengroep