Bewoners willen beter omzettingsbeleid

De ergernis over het splitsen en omzetten van panden leeft op veel plekken in de stad. Ook in de Nova Zemblabuurt. Een inventarisatie door het buurtcomité leert dat van de ruim 200 woningen in ons buurtje ruim een derde in gebruik is als studentenwoning of is gesplitst in appartementen. Daarmee levert onze buurt een bovengemiddelde bijdrage aan de oplossing van de woningnood bij studenten en starters. Nog meer gedeelde bewoning is naar onze mening niet wenselijk.

Het gemeentebestuur wil echter geen maatregelen treffen waardoor in bepaalde buurten een rem wordt gezet op verdere splitsingen en omzettingen. Sterker nog, de Nova Zemblabuurt is niet eens meegenomen in het beleid om omzettingen in bepaalde delen van de stad te beperken. Momenteel wordt een pand aan de Huizingalaan – direct achter de Cornelis Houtmanstraat – omgebouwd tot appartementencomplex. Ook zijn er plannen om kantoorpanden in de Houtmanstraat zelf om te vormen tot appartementen.

Onder de naam split030 hebben bewoners uit verschillende Utrechtse wijken zich verenigd tegen verdere splitsingen en omzettingen. Zie ook de facebookpagina split030 en ‘like’ die vooral. De komende maanden moet de gemeenteraad beslissen over aanscherping van het omzettingsbeleid. Er komen iets betere bouwtechnische eisen en meer eisen aan de leefbaarheid, maar de bewonersverenigingen vinden de voorstellen van het gemeentebestuur te mager. Dat is ook besproken in een gesprek met verantwoordelijk wethouder Paulus Jansen. Afgelopen donderdag is een brief aan wethouder en gemeenteraad namens de bewoners overhandigd.

De collegepartijen VVD, D66, SP en GroenLinks lijken niet heel veel aanscherping van het beleid te willen. Voor de raadsvergadering op donderdag 1 oktober om 20 uur overhandigt Werner Sikken, voorzitter van het buurtcomité Nova Zembla, namens de gezamenlijke bewonersorganisaties een stuk met verbeteringen voor het omzettingsbeleid.

Het nieuwe beleid van de gemeente: presentatie wijkraden-21sept2015

Wat de bewoners willen: omzettingsbeleid voorstellen bewoners

Verslag op RTV Utrecht: http://www.rtvutrecht.nl/nieuws/1381906/split030-in-actie-tegen-opsplitsing-van-woningen-in-utrecht.html