Bijeenkomst wateroverlast Zeeheldenbuurt

De gemeente organiseert op donderdagavond 3 maart een informatiebijeenkomst over de wateroverlast in onze buurt. Die begint om 19.15 uur in wijkcentrum De Helden aan de Jan van Galenstraat 6. Hieronder een toelichting van het buurtcomité Nova Zembla.

Graag doe ik een dringende oproep aan alle bewoners om donderdag massaal naar deze bewonersbijeenkomst te komen. In 2014 en 2015 kwamen jullie ook in groten getale naar twee voorlichtingsbijeenkomsten van de gemeente. Die van 3 maart is nog veel belangrijker!

Wat is het probleem?

Zomer 2014 is een groot deel van onze huizen onder water gelopen door hevige neerslag. Met veel schade en overlast als gevolg. De belangrijkste oorzaak is dat de rioolcapaciteit in onze wijk te klein is om het water tijdig af te voeren. Ook de grondwaterstand vormt een probleem. Aangezien het hier het riool betreft, is dit ook relevant voor VVE’s.

Wat hebben we tot nu toe bereikt?

·         Het standpunt van de gemeente was tot voor kort: het is een probleem van bewoners. Los het zelf maar op met maatregelen (kleppen, pompen) aan de huizen. In januari ontvingen jullie nog een wijkbericht met die strekking. Een schok omdat we dachten constructief met de gemeente in gesprek te zijn en er diverse onderzoeken door de gemeente zijn uitgevoerd met heel andere conclusies. In 2014 hield een aantal bewoners al een enquete naar de overlast en schade. In feite heeft de gemeente die genegeerd.

·         Bewoners van de Zeeheldenbuurt en Lombok (waar hetzelfde probleem speelt) hebben de handen ineengeslagen en een raadsinformatieavond georganiseerd voor de gemeenteraad. We noemen onszelf HWA: HemelWater Apart.

·         Volgens HWA zijn maatregelen aan alleen woningen volkomen zinloos. Er moet een apart hemelwaterafvoersysteem komen in de straat, naast het bestaande riool. In moderne wijken wordt dit standaard toegepast. De investering van twee miljoen euro is volgens ons meer dan gerechtvaardigd als je alleen al de schade bekijkt in 2014 (> 1 miljoen EUR). Nog los van duurzaamheid en veiligheid.

·         Onze presentatie op de raadsinformatieavond heeft veel effect gehad. Er waren veel bewoners uit Lombok en ook enkele uit onze buurt. HWA heeft raadsleden, wethouder en betrokken ambtenaren daarna apart gesproken en ook ruime aandacht in de media gegenereerd.

·         Op 18 feb is vervolgens door de verantwoordelijk wethouder Kees Geldof en raadsleden geconcludeerd dat de gemeente wel degelijk een rol speelt in de oplossing. De wethouder heeft toegezegd dat er ook in het openbaar gebied maatregelen getroffen worden. Onze oplossing van een apart hemelwater afvoersysteem is daarbij als meest gewenste scenario besproken.

Dus waarom komen?

Om ervoor te zorgen dat de gemeenteraad het benodigde geld vrijmaakt voor maatregelen in onze wijken is het van belang dat bewoners hun betrokkenheid tonen. Alleen zo houden we onze huizen in de toekomst droog. Laat je informeren en komt allen.

Werner Sikken, voorzitter buurtcomité Nova Zembla