Coffeeshop Beerenkuil krijgt vergunning

De geplande coffeeshop in het restaurant Beerenkuil aan de Biltsestraatweg 102 krijgt een vergunning. Burgemeester Wolfsen, Openbaar Ministerie en politie hebben besloten de coffeeshop te gedogen. Voor de coffeeshop werd in maart 2009 een aanvraag ingediend.
De nieuwe coffeeshop
 
De vergunningaanvraag voor de coffeeshop voldoet volgens de gemeente aan de criteria uit de Horecaverordening 2010 en de Notitie softdrugsbeleid van de gemeente Utrecht. Het bestemmingsplan staat ter plaatse horeca toe en er is geen sprake van een ‘harde’ weigeringsgrond. In het collegeprogramma is ruimte voor 17 coffeeshops in de gemeente Utrecht. Dit maximum is nog niet bereikt. In de directe omgeving van Biltsestraatweg 102 is er binnen een cirkel van 250 meter geen andere coffeeshop gevestigd. Ook zijn daar geen (basis)scholen, verslavingszorginstellingen, jongerencentra of buurthuizen. De vergunningaanvraag heeft ter inzage gelegen. Er zijn ongeveer vijftig zienswijzen ingediend, ook door bewoners uit onze buurt. De indieners vrezen onder meer overlast en criminaliteit. Door het stellen van strenge voorwaarden aan de vergunning wil de gemeente de belangen van omwonenden beschermen.
Bezwaar maken tegen de vergunning kan nog tot 12 augustus.