Conceptvisie Voorveldse Polder

De conceptvisie voor het recreatiegebied Voorveldse Polder ligt nog tot en met 27 augustus ter inzage. Het college van Burgemeester en Wethouders heeft ingestemd met die conceptvisie. Daarna volgde een informatieavond op 22 juni. Lees hier de visie voorveldsepolder. Schriftelijke reacties kunt u sturen naar.
Gemeente Utrecht
Stadsontwikkeling, sector programma’s
t.a.v. mevr. K. Sam Sin-Vos
Antwoordnummer 3376, 3500 VP Utrecht