Daklozenopvang op Biltstraat 186

Vanaf 15 maart 2022 zal op Biltstraat 186 een daklozenopvang komen. Op een informatiebijeenkomst voor omwonenden is de buurt ingelicht door Leger des Heils, Gemeente Utrecht, de wethouder en de wijkagent. Gastheer van dit pand is het Leger des Heils en zij zullen ook het eerste aanspreekpunt zijn voor onze buurt.De daklozenopvang zal 30 daklozen opvangen in eenpersoonskamers. In geval van capaciteitsgebrek kan dat uitgebreid worden tot maximaal 40. Het gaat om een 24-uurs-opvang en de maximale verblijfsduur van een dakloze is drie maanden, al zal de praktijk moeten uitwijzen of dat altijd haalbaar is. De duur van de opvang is vastgesteld voor de periode van dit kalenderjaar 2022, mogelijk kan dat verlengd worden tot 2024.De daklozen krijgen intensieve begeleiding en het Leger des Heils zal er alles aan doen om een goede buur te zijn. Het gebruik van verdovende middelen is niet toegestaan voor de daklozen. Rondom het pand zal een gecontroleerd gebied worden uitgezet waar regelmatig gesurveilleerd zal worden, vooral in de beginperiode. Tot 30 april zal driemaal per dag een ronde in de buurt plaatsvinden. Het gecontroleerde gebied is nog niet vastgesteld, maar voorlopig is dat het gebied tot en met het Nova Zemblapleintje. Leger des Heils gaat hierover op korte termijn in gesprek met de buurtbeheergroep, waarin een aantal omwonenden en ook het buurtcomité in plaatsneemt.Begin maart zal de buurt nader worden geïnformeerd door de gemeente en komt er ook een open avond om het pand van binnen te bekijken.

Het Leger des Heils zoekt in de buurt vrijwilligers, bijvoorbeeld een luisterend oor voor de dakloze of om deel te nemen aan dagbesteding, bijvoorbeeld muziek te maken. Zie de website van het Leger des Heils onder ‘vrijwilligerswerk’:  https://www.legerdesheils.nl/vrijwilligerswerk