Jaaroverzicht 2016 buurtcomité

Buurtcomité Nova Zembla kijkt terug op een geslaagd 2016. Hoewel het buurtfeest niet doorging, zijn er veel activiteiten geweest, dit jaar vooral ook achter de schermen. Buurtbewoners hebben zich ingezet voor leuke bijeenkomsten, maar ook voor de leefbaarheid van de buurt en in het overleg met de gemeente over splitsingen en wateroverlast. Opmerkelijk was het meewerken aan de bovenbuurtse actie voor vermindering van de wateroverlast.

Nieuwjaarsborrel

Ongeveer veertig bewoners kwamen af op de Nieuwjaarsborrel in café restaurant Vinken.

Schoonmaakactie

Op 19 maart was de jaarlijkse schoonmaakactie van de buurt.

Tien jaar buurtlezingen

Op 8 april vierde de buurtlezingengroep zijn tienjarig bestaan met een geweldige bijeenkomst in het Berekuiltheater. Met honderd bezoekers was de zaal ‘uitverkocht’; er was zelfs een wachtlijst. Er waren diverse korte lezingen, een optreden van het buurtkoor en een borrel. Uiteraard waren er gedurende het jaar ook buurtlezingen bij bewoners thuis, en die gaan ook dit jaar door.

Geen buurtfeest

Omdat er niet echt een organisatie op gang kwam, werd besloten in 2016 geen buurtfeest te houden. Voor 2017 staat het weer op de agenda, nieuwe enthousiaste bewoners hebben zich gemeld.

Running Dinner

Op 29 oktober deden 40 buurtgenoten mee aan het vierde Running Dinner in de buurt.

St. Maarten lampionnenoptocht

Kerstzang

In 2016 werd de Kerstzang buitengewoon goed bezocht. Het buurtkoor bracht vier kerstliederen en daarnaast was er weer de traditionele samenzang.

Buurtactie tegen splitsing van woningen

Buurtcomité en betrokken omwonenden hebben gezamenlijk actie gevoerd tegen de voorgenomen splitsing van diverse woningen. De buurt is van mening dat er al veel woningen in onze buurt zijn gesplitst en dat verdere opdeling in appartementen of kamerbewoning de leefbaarheid aantast. De gemeente deelt die mening. Zo kreeg het pand Buys Ballotstraat 25 om die reden geen gemeentelijke vergunning voor splitsing. Bij andere splitsingsplannen en verkopen zijn eigenaar en makelaar steeds tijdig op de hoogte gebracht van de wensen van de buurt en het beleid van de gemeente.

Bestrijding wateroverlast

Het buurtcomité heeft veel tijd gestoken in het lobbyen bij raadsfracties voor meer betrokkenheid van de gemeente bij het bestrijden van de wateroverlast. Daarbij werd intensief met de wijk Lombok samengewerkt. De gemeente deed enkele toezeggingen en met een daarvan, het meten van de wateroverlast, is begin 2017 begonnen.