Naar Nova Zembla

Een aantal buurtgenoten gaat op woensdag 14 december naar de film Nova Zembla. De film draait om 19.30 in het Louis Hartlooper Complex. Na afloop van de film wordt daar nagepraat en wat gedronken. Wie mee wil, kan zich uiterlijk vrijdag 9 december melden bij Nanda Stouthamer (fam.ottevanger@planet.nl). Zij zorgt ervoor dat er voldoende kaartjes worden gereserveerd. Die moet iedereen vervolgens wel zelf een half uur van te voren ophalen en betalen.