Nieuwe serie buurtlezingen

Met een workshop ‘weglaten’ van buurtbewoner Hugo de Haas van Dorsser gaan op vrijdag 4 november de buurtlezingen weer van start. In het najaar en voorjaar zijn er in totaal vijf lezingen. Bij de lezingen vertellen buurtbewoners over hun werk of een ander onderwerp waarmee ze bezig zijn. De overige vier lezingen gaan over stadslandbouw, de Voorveldse Polder, kunstroof en Italië. Zie voor het complete programma de pagina ‘Buurtlezingen’ op deze site.

De lezingen zijn steeds op vrijdagavond en gratis toegankelijk. Wel graag vooraf aanmelden bij Willem Roos (willemroos@kpnmail.nl). De lezingen beginnen om half negen en duren ongeveer een uur. Na afloop schenkt buurtcomité Nova Zembla een borrel.