Onze buurt waterproof én groener

De gemeentelijke werkzaamheden om de buurt waterproof te maken zijn inmiddels grotendeels afgerond. De voorlopige bestrating moet inklinken en zal in de loop van 2022 nog worden vervangen.
Een aantal buurtbewoners heeft in aansluiting op de werkzaamheden een plan voorbereid om onze buurt een groener karakter te geven, ook omdat enkele groenstroken en plantenbakken bij de herinrichting niet meer terugkomen. De Groengroep NovaZembla wil met deze vergroening:

 • biodiversiteit vergroten met toepassing van insectvriendelijke, inheemse planten in de openbare ruimte (groenvakken, plantenbakken, boomspiegels, geveltuintjes, etc.);
 • meer beplanting in de straten en rond de boomspiegels;
 • een actieve buurtgroep vormen die de handen uit de mouwen steekt om het groen te helpen onderhouden, medebewoners hierbij te betrekken, te bevorderen dat wie dat wil boomspiegels / groenstroken voor de deur ‘adopteert’, en iedereen goed op de hoogte te houden;
 • invloed uitoefenen bij de uitvoering van de werkzaamheden door de gemeente.

Het resultaat is een aantrekkelijke buurt om in te wonen en te verblijven. De planten kunnen een ‘lint’ vormen voor nuttige insecten en het draagt bij aan ‘waterproof’ en verkoeling in de zomer.

Wat gaan we doen?

 • Aandacht en support wordt gemobiliseerd, o.a. door het vergaren van handtekeningen;
 • In het najaar 2021 worden een informatieavond georganiseerd over het thema biodiversiteit
  en ecologisch tuinieren (informatie volgt);
 • In het voorjaar 2022 wordt hieraan opnieuw aandacht besteed, met praktische tips over
  inrichting en onderhoud van geveltuinen, boomspiegels, etc.;
 • Er wordt binnenkort een aanvraag ingediend bij het gemeentelijk Initiatievenfonds om de
  directe kosten van voorbereiding, groenplan en (her)beplanting te dekken.
 • Dit bericht wordt ook verzonden via Buurtcomite NovaZemblabla info@novazemblabla.nl en
  de informatie staat tevens op de website www.novazemblabla.nl.

Vanuit de gemeente is er steun voor deze plannen. Voorwaarde is uiteraard dat er voldoende
draagvlak in de buurt blijkt te zijn om dit te realiseren. Daarom komen we binnenkort langs om
handtekeningen te verzamelen en eventuele vragen te beantwoorden.

Wat vragen wij aan u?

Steunt u dit initiatief steunt, vul dan uw gegevens op pagina 2 in en onderteken uw verklaring. Vraagt u ook uw huisgenoten om te ondertekenen?

2021 AUG Groengroep Nova Zembla
Komt het u beter uit om uw verklaring bij ons af te geven, dat kan ook! We zien uit naar een groene en leefbare buurt waar het fijn wonen is en laten u het vervolg van de aanvraag nog weten.

Met hartelijke groet,

namens Groengroep NovaZembla:

Ina van Beek, WillemBarentszstr. 10

Michael van Woerden, BuysBallotstraat 19

Louise Boelens, WillemBarentszstr. 56

Linda Wulfert, WillemBarentszstr. 62bis