Notitie woningsplitsing

De raadscommissie Stad en Ruimte heeft besloten dat er een notitie komt met voorstellen voor het reguleren van woningsplitsingen en aanvullingen op het gemeentelijke omzettingsbeleid. Deze notitie wordt naar verwachting nog voor de zomer besproken in de raadscommissie. Tot die tijd geldt de huidige regelgeving. Buurtcomité Nova Zembla heeft al meermalen bij de gemeenteraad aandacht gevraagd voor het opsplitsen van woningen.