Nova Zembla ruimt op

Op zaterdag 13 april van 12 tot 14 uur nemen bewoners weer gezamenlijk de bezem ter hand voor de traditionele straatveegactie van onze buurt. Kom om 12 uur naar het Nova Zemblapleintje (graag vooraf aanmelden via info@novazemblabla.nl) om mee te helpen. Vele handen maken licht werk. Of veeg de rotzooi voor je eigen deur even bij elkaar, dat bespaart de anderen weer wat werk. Voor kinderen die meehelpen is er een kleine verrassing.