Opknapbeurt tunneltje

Het tunneltje aan de Ariënslaan wordt waarschijnlijk begin volgend jaar opgeknapt. Het tunneltje tussen onze buurt en de Voorveldsepolder is verwaarloosd en wordt als onveilig ervaren. Om die reden heeft de Stichting Voorveldsepolder (SVP) begin 2007 op grond van het recht van initiatief een voorstel gedaan voor renovatie van het tunneltje. Veel mensen uit de buurt hebben dat voorstel destijds ondertekend. Een eerste ontwerp dat de SVP heeft ingebracht was mooi, maar te duur. Vervolgens heeft de SVP in goed overleg met de gemeentelijke diensten gewerkt aan een alternatief ontwerp met foto’s van het park op de wanden van de tunnel. De foto’s zijn gemaakt door buurtbewoonster en kunstenares Karin Baumans. Inmiddels heeft het gemeentebestuur toegezegd dat het oorspronkelijke ontwerp wordt aanbesteed. De opknapbeurt zou dan begin 2011 kunnen plaatsvinden.