Plan Huizingalaan aangepast

De afgelopen maanden heeft het buurtcomité overlegd met de eigenaar van het kantoorpand aan de Huizingalaan 121 over het nieuwbouwplan voor 39 appartementen. Er zijn belangrijke verbeteringen uitgekomen. De gemeentelijke eis van verhuur aan studenten is vervallen. De eigenaar richt zich nu op verhuur aan starters. Er komt geen dakterras en geen liftschacht op het dak. En er komen minder appartementen aan de achterzijde.

Het buurtcomité heeft gekozen voor een constructieve dialoog met de eigenaar. Het bestemmingsplan staat het bouwplan op hoofdlijnen toe. We hopen dat het onderhandelingsresultaat de belangrijkste zorgen en bezwaren van omwonenden wegneemt. Die betreffen met name geluids- en lichtoverlast, vooral aan de achterzijde. Alternatieve scenario’s, zoals hergebruik van het huidige gebouw, bleken niet haalbaar wegens te weinig rendement of te veel bouwtechnische risico’s. Verhuur als kantoorpand brengt het meeste op, maar de huidige huurder vertrekt in oktober 2014 en een nieuwe huurder is moeilijk te vinden.

De gemeente zal samen met de eigenaar nog een presentatie houden over het aangepaste plan. Hierover ontvangen wijkbewoners bericht. Meer informatie:  https://www.facebook.com/Huizingapakhuis of via bewoner Werner Sikken,  wernersikken@hotmail.com.