Raadsinformatieavond Voorveldse Polder

Het college van B en W heeft ingestemd met de conceptvisie voor de Voorveldse Polder.  De gemeenteraad gaat zich nu over de visie uitspreken en wil graag vooraf de mening horen van omwonenden en belanghebbenden. Daarom is er op dinsdagavond 4 januari een raadsinformatieavond over de Voorveldse Polder. Daar kunt u uw mening geven. De avond begint om half acht en is in het stadhuis. Als u wilt meepraten moet u zich vooraf aanmelden. Dat kan bij de griffie van de gemeenteraad (2861069 of griffie.gemeenteraad@utrecht.nl, uiterlijk tot 16 uur de maandag voor de informatieavond.