Schoonmaak Nova Zembla

Op zaterdag 31 maart gaan bewoners weer samen de buurt een extra schoonmaakbeurt geven. We beginnen om 11 uur op het Nova Zemblaplein. Bezems, vuilniszakken, knijpers en handschoenen krijgen we van de gemeente. Vrijwilligers die willen meehelpen zijn welkom. Voor kinderen die meedoen is er een speciale attentie. De schoonmaakactie duurt tot ongeveer 13 uur. Aanmelden via info@novazemblabla.nl.