Omzettingsbeleid aangescherpt

De gezamenlijke actie van Utrechtse bewonersgroepen voor een beter omzettingsbeleid heeft succes gehad. Het nieuwe gemeentelijk beleid, dat op 1 januari ingaat, stelt strengere eisen aan het splitsen en omzetten van gezinswoningen naar meervoudige bewoning. Zo komt er een oppervlakte-eis van minimaal 24m2 per bewoner als een huis wordt gesplitst. Dat betekent dat in een huis van 100m2 maximaal vier kamers/appartementen kunnen worden gebouwd. Ook wordt voortaan gekeken naar de verwachte toename in overlast voor de buurt als een woning wordt omgezet en gesplitst. Als door te veel meervoudige bewoning dicht op elkaar (clustervorming) de leefbaarheid in het geding komt, kan dat reden zijn om splitsing of omzetting niet goed te keuren. De Utrechtse bewonersgroepen hopen dat met het nieuwe beleid ongecontroleerde omzetting van woningen in studentenhuizen of starterscomplexen niet langer mogelijk is. Overigens is een formele vergunning alleen nodig voor woningen tot 305.000 euro. Daarboven geldt de leefbaarheidstoets.