Te veel wrakken, te weinig stallingsmogelijkheden

In de Zeeheldenbuurt zijn te veel fietswrakken en te weinig stallingsmogelijkheden. Dat constateert de gemeente in de Wijkambitie Noordoost. Daarin wordt ook splitsing van woningen als een probleem genoemd. Hoewel Noordoost in zijn geheel goede cijfers behaalt en erg populair is, heeft de wijk zich volgens bewoners in twee jaar tijd minder gunstig ontwikkeld. De jongerenoverlast is toegenomen en het aantal woninginbraken ligt boven het stedelijk gemiddelde. Het aandeel mensen dat overlast ervaart van rommel op straat is gestegen.