Visie Voorveldse Polder vastgesteld

De gemeenteraad heeft op 12 mei de visie voor de Voorveldse Polder vastgesteld. In de visie is rekening gehouden met een uitbreiding van het tennispark met een aantal buitenbanen. Een tennishal past niet binnen het streefbeeld van de visie. Op donderdagavond 1 september komt een delegatie van de gemeenteraad op bezoek in de Voorveldse Polder. Tijdens deze wijkbijeenkomst wil de gemeenteraad graag in contact komen met bewoners en andere betrokkenen, om van hen te horen wat er leeft in de wijk.