Vleermuisvriendelijke verlichting

Buurtbewoner Marinus Jan Veltman houdt op vrijdagavond 27 januari een buurtlezing over vleermuizen. De vleermuis is een beschermde diersoort, maar wordt met uitsterven bedreigd door verlichting van de vliegroutes tussen zijn verblijf- en jachtgebieden. Daarom wordt onderzocht hoe lichtverstoring door de mens tot een minimum beperkt kan worden. Marinus Jan bespreekt de verschillende mogelijkheden die zijn onderzocht door de Zoogdiervereniging en LEDexpert.

De lezing aan de Buys Ballotstraat 25 begint om half negen en duurt ongeveer een uur. Na afloop schenkt buurtcomité Nova Zembla een borrel. Aanmelden bij Willem Roos: willemroos@kpnmail.nl.