Voldoende ruimte voor hemelwaterriool

bewonersavond wateroverlast

Een dertigtal buurtbewoners was woensdag 16 november aanwezig bij de bewonersavond wateroverlast voor de Zeeheldenbuurt. Daar gaf de gemeente een update over de aanpak van de wateroverlast in de wijk.

Het blijkt dat het overal in de buurt mogelijk is om een apart hemelwaterriool aan te leggen dat het regenwater moet afvoeren. Dat zal hier en daar wel betekenen dat de straat opnieuw moet worden ingericht. Dat gebeurt in overleg met de direct omwonenden. Aansluiting van woningen op dat hemelwaterriool kost per woning zo’n 8000 tot 10.000 euro. Die kosten zijn voor de bewoners zelf, maar kunnen veel lager worden als bewoners dit samen doen. Het aparte hemelwaterriool moet over zo’n twee jaar worden aangelegd.

Bewoners kunnen zelf in huis ook al veel maatregelen nemen die waterschade bij zware regen voorkomen, zoals een terugslagklep, overlooppijpjes aan de regenpijp en ballonnen voor in de wc-pot. Deze week komt er een speciale catalogus uit met een overzicht daarvan. Er zijn geen individuele subsidiemogelijkheden voor de maatregelen die in en onder de woningen worden getroffen. Wie op de hoogte wil blijven kan op de speciale website van de gemeente terecht voor nadere informatie.