Wijkraad wil ZZP’ers helpen

Wijkraad Noordoost heeft sinds februari 2013 een cluster ‘Wijkeconomie & ZZP’. Dit cluster wil het ondernemerschap in de wijk bevorderen en daarmee de economische ontwikkeling, de levendigheid én de bereikbaarheid van de wijk verbeteren. In de wijk Noordoost zijn veel Zelfstandigen Zonder Personeel (ZZP) werkzaam. De komende periode gaat de wijkraad inventariseren welke belangenbehartigers van ZZP’ers, winkelcentra en horecaondernemers er zijn. De wijkraad zal vervolgens kijken of er initiatieven genomen kunnen worden die de wijkeconomie versterken en aansluiten bij de behoeftes van de ZZP’ers en overige ondernemers.